SPONSOR NETVÆRKS FORUM (SNF)

Sæby Golfklubs SponsorNetværksForum (SNF) mødes første tirsdag i hver måned kl. 7.00-8.00 til 1 times netværk.
Dagsordenen er:
Kl. 7.00: Morgenmad og velkomst
Kl. 7.05: Bordet rundt (hver deltager har 30-45 sekunder)
Kl. 7.25: Oplæg fra indbudt oplægsholder (sponsor eller udefrakommende)
Kl. 7.40: Netværk
Kl. 8.00: Afslutning
 
Alle platin-, guld- og sølvsponsorer inviteres til de månedlige møder.
Herudover er man velkommen til at medbringe en gæst (gæster betaler kr. 50,- for morgenmad)
 
Pr. 1. april 2017 er vi 61 deltagere i netværket.
 
Udover møderne har vi i netværket et lukket online community via Facebook, som løbende kan anvendes til kontakt.
 
 
Foto fra oktober måneds møde. Oplægsholder René Zeeberg, Turisthus Nord
 
Sæby Golfklub | Vandløsvej 50, 9300 Sæby - Danmark | Tlf.: +45 98467677