Kære medlemmer!

Der kommer hele tiden opdatering på anbefalingerne omkring forsamling af mennesker, i forbindelse med udbredelsen af covid-19. Derfor har vi også vendt beslutningen om at afholde den årlige generalforsamling på torsdag den 12/3. Bestyrelsen er enige om at gennemføre generalforsamlingen, men vi føler behov for at opfordre alle medlemmer til at vurdere deres individuelle situation. Derfor, vil vi gerne opfordre til at de som måtte have symptomer på forkølelse eller influenza om at blive hjemme. Er der andre, som af personlige grunde føler sig specielt udsatte for smitte, bør man også overveje om man skal blive hjemme.

I denne ekstraordinære situation, vil vi dog gerne give medlemmer som føler sig berørt af ovenstående, mulighed for at brevstemme til valg af nye bestyrelsesmedlemmer. På valg er Jørn Sivertsen, Kim Bæk og Else Steen. Kim og Else genopstiller. Derudover har flg. 2 kandidater meldt deres interesse; Jakob B. Thiessen samt Ole Hartmann Pedersen. De opstillede kandidater til valg er således:
Else Steen (genopstiller)
Kim Bæk (genopstiller)
Jakob B. Thiessen
Ole Hartmann Pedersen
Der kan stemmes på i alt 3 kandidater ved enten at sende en mail med navnet på 3 kandidater til saeby@golf-klub.dk eller ved at aflevere en kuvert med angivelse af dit navn på Inges kontor. Brevstemmer skal være os i hænde senest torsdag den 12/3 kl 18.

Vi håber at i vil tage positivt imod ovenstående, og glæder os til at se jer i morgen torsdag kl. 19!

Bestyrelsen