Klubben

Klubber i klubben

JUNIORER

KANINER

DAMEDAG

HERREDAG

SLOTSSØSTRE

SLOTSBRØDRE

VINTERGOLF

Turneringer og arrangementer

Den oprindelige turneringskalender ser således ud. Der vil naturligvis fastsættes nye datoer når anbefalingerne ift. Covid19 er ændrede.
16.03.21: Generalforsamling 2020+Generalforsamling 2021
10.04.21: Åbningsturnering ved Sparekassen Vendsyssel
25.04.21: Golfens Dag – Åbent hus – begyndere
08.-09.05.21: Danmarksturneringsweekend
13.05.21: Norhvin Turnering
23.05.21: Pinsemorgenturnering
05.06.21 Grundlovsmatch
25.06.21: Sommerturnering v/ Swedoor
14.08.21: Sæby’s Bogholderi & Regnskabs Turnering
21.-22.08.21: Danmarksturneringskampe
29.08.21: Spar Nord Turnering
4.-5.09.21: Årgangs- og Klubmesterskaber

xx.xx.21: Trafikcenter Sæby Syds turnering
25.09.21: Medhjælperturnering
30.10.21: Afslutningsturnering ved Sæby Fiske-Industri A/S

Sekretariat

Sekretariat 

Sekretariatets åbningstider i sæsonen:
Mandag – fredag              kl. 9.00 – 14.00
Weekender og helligdage lukket

Ferie i uge 29 + 33 (mails besvares)
Udenfor sekretariatets åbningstid henvises til proshop/café.

Telefon (+45) 98 46 76 77
Mail: saeby@golf-klub.dk

OBS: I vintersæsonen er åbningstiden i sekretariatet mandage og onsdage kl. 10.00-13.00
Mails besvares dog alle hverdage.

Proshoppen v/Jakob Borregaard

Proshop

I er velkomne til at kontakte Jakob på tlf. 20326866
Proshoppens åbningstider i sæsonen:
Mandag- Torsdag                kl. 9.00 – 17.30 (OBS: holdundervisning alle dage fra kl. 16.30)
Fredag                                   LUKKET
Weekender og helligdage  kl. 9.00 – 14.00

Ferie i uge 28 (stærkt begrænset åbningstider)

I forbindelse med turneringer, Company Days mv. åbner shoppen altid 1 time før 1. start.
BEMÆRK at der vil være tidspunkter hvor shoppen er lukket i kortere tid pga. lektioner.

Se meget mere om tilpasset træning, fitting osv. på Jakobs hjemmeside HER

Lektioner
Er der små (eller større) ting på golfbanen der driller, er Jakob altid parat til at hjælpe – ofte er det ganske små ting, der skal rettes.
For andre er det vigtigt, at få et helt forløb med træning i alle spillets facetter – et sådant forløb sætter vi gerne sammen, ud fra den enkeltes mål og forudsætninger – alt sammen med målet om at få gode oplevelser på golfbanen

Antal lektioner Varighed Pris
1 25 min.   180 kr.
5 25 min.   850 kr.
10 25 min. 1.600 kr
Trackman lektion 60 min. 600 kr.
Trackman fitting ca. 60 min. 600* kr.
Banelektion (mest effektiv ved 2-3 spillere samtidig) 60 min. 600 kr.

*Trackman fitting refunderes ved køb af jern eller kølle

I alle lektioner bruges videokamera for bedre forståelse af ændring af opstilling og sving.

Sæby Golf Café

Velkommen til Sæby Golfcafé

Åbningstider to.m. 31. oktober

Mandag torsdag

9 12 (kun servering af drikkevarer)

12 16 (servering af mad og drikkevarer)

Fredag

9 14 (kun servering af drikkevarer)

Hverdagsaftener og weekender bemandes efter Golfbox.

Udenfor bningstider er det muligt at kbe kolde- og varmedrikke i klubhuset. Betaling sker via MobilePay.

Menukort

Kontrolrapport

Tlf. 53 33 18 06


Bestyrelse og udvalg

Bestyrelsen i Sæby Golfklub (fra venstre): Else Steen, Kim Albæk, Flemming Sørensen, Kim Bæk, Mette Fabricius, Lars Berg Nielsen, Ole Hartmann

Kontaktoplysninger:

Flemming Sørensen
Bestyrelsesformand
Tlf. 30 58 19 02
fs-saeby@golf-klub.dk
Udvalg: Regeludvalg samt handicapudvalg

Mette Fabricius
Næstformand
Tlf. 22 24 83 91
mf-saeby@golf-klub.dk
Udvalg: Rekrutteringsudvalg, turneringsudvalg og cafédrift

Else Steen
Kasserer
Tlf. 24 24 98 14
es-saeby@golf-klub.dk
Udvalg: Økonomi

Kim Bæk
Tlf. 51 33 53 33
kb-saeby@golf-klub.dk
Udvalg: Juniorudvalg, husudvalg og cafédrift

Kim Albæk
Tlf. 27 14 94 01
ka-saeby@golf-klub.dk
Udvalg: Baneudvalg samt sportsudvalg

Lars Berg Nielsen
Tlf. 24 62 57 01
Udvalg: Sponsorudvalg 

Ole Hartmann 
Tlf. 40 27 70 80
Udvalg: Begynderudvalg samt banekontroludvalg

Kontingent

BEMÆRK! – Kontingentsatser er opdaterede jvf. Generalforsamling d. 8. juni 2021.

Juniorer (op til og med 10 år) kr. 300,-
Juniorer: Begyndere – uden banetilladelse kr. 500,-
Juniorer med banetilladelse (fra 11 til og med 18 år) kr. 1.300,-
Ungsenior (fra 19 til og med 25 år) kr. 2.200,-
Senior kr. 6.185,-
Pensionist (fra og med 66 år pr. 1. januar) kr. 5.960,-

Passiv (ingen spilleret) kr. 650,-
Long Distance kr. 2.800,-
Long Distance SGN kr. 2.400,-
Flexmedlemskab kr. 1.650,-
Par3-bane senior kr. 1.400,-
Par3-bane junior kr. 100,- (junior <25 år)
Begyndermedlemskab (Prøvemedlemskab) incl. golfskole på eksisterende hold kr. 2.500,-

Skæringsdato for aldersklasserne er pr. 1. januar i kontingentåret. Kontingentet opkræves til betaling 28. februar.
Der udleveres ét DGU-kort pr. medlemskab. Hvis kortet bortkommer kan et nyt erhverves for kr. 100,-.

Tilmelding til Betalingsservice: KLIK HER

Bagskab (80 cm excl. hængelås) kr. 650,-
Bagskab (60 cm. excl. hængelås) kr. 500,-
El-vogn strøm (ladeplads til batteri og ladeapparat m/adgang til 230V stikkontakt) kr. 275,-
Golf-bil incl. elforbrug (p-plads m/adgang til 230V stikkontakt) kr. 975,-
Golf-scooter incl. elforbrug (p-plads m/adgang til 230V stikkontakt) kr. 925,-

Wall of Fame

Golferen nyhedsbrev

SGN-ordningen/GNG-ordningen

– forkortet for Samarbejde med Golfklubber i Nordjylland

Som fuldtidsmedlem i Sæby Golfklub spiller du til halv pris i alle golfklubber medlem af SGN-aftalen/GNG-aftalen.
Efter interne uenigheder i SGN blev GNG-samarbejdet indført. Sæby Golfklub deltager i begge og har dermed halvprisaftale med pt.29 nordjyske klubber

Aftalen om halv greenfee nedenstående klubber imellem, indebærer at følgende overholdes;

 • I klubbens greenfeebog noteres tydeligt navn, golfklub, DGU-medlemsnummer og beløb
 • Gyldigt DGU-medlemskort skal medbringes og på forlangende forevises
 • Kun medlemmer med fuldgyldigt medlemskab i en af nedennævnte klubber har adgang til at benytte halv greenfee ordning. Longdistance medlemmer har ikke ret til ordningen. Med hensyn til hverdagsmedlemmer bestemmer hver enkelt modtagende klub, hvorvidt denne medlemskategori kan benytte sig af ordningen.

Golfring Nordjylland 2021

Ønsker du at være med i Golfring Nordjylland 2021 -ordningen?

– Kontakt sekretariatet på tlf. 98 46 76 77 / mail: saeby@golf-klub.dk, så opretter vi dig straks i ordningen og du er klar til at spille løs på de andre baner for kun kr. 975,- for kalenderåret. 
Bemærk at du ikke automatisk forlænges af ordningen i næste kalenderår. 

Golfringsamarbejde 2021
Med virkning fra i dag, fredag den 6. november 2020, er Sæby Golfklub og Ørnehøj Golfklub
indtrådt i Golfring Nordjylland samarbejdet, således at samarbejdet i kalenderåret 2021 består af
følgende klubber:
 Brønderslev Golfklub
 Hjørring Golfklub
 Sæby Golfklub
 Ørnehøj Golfklub
 Hals Golf Klub

Med aftalen kan fuldtidsmedlemmer i de respektive klubber tilkøbe en fritspilsordning som giver
dem mulighed for at spille uden at skulle betale greenfee i de nævnte klubber.
Ordningen omfatter ikke klubbernes Pay &amp; Play- og Par-3 baner, og kan ikke tilkøbes af flex- og
long distance medlemmer.
Det er en forudsætning for at benytte ordningen, at man på normal vis booker tid i GolfBox, og
samtidig skal man bekræfte tiden inden der spilles ud. Efterleves dette ikke kan fritspilsordningen
blive inddraget.
Fritspilsordningen købes i egen klub og prisen er fastsat til 975 kr. for hele kalenderåret 2021,
uanset hvornår man tilkøber ordningen.
I forbindelse med samarbejdet er det aftalt, at såfremt et medlem, efter offentliggørelse af
samarbejdet, skifter fra en klub til en anden indenfor golfringen, vil pågældende ikke kunne tilkøbe
og benytte fritspilsordningen i en periode på 3 år. Ved visse bopælsskifter kan der evt. dispenseres
herfra.

Vedtægter & Privatlivspolitik

Vil vi ikke trætte dig med på siden her, men har opbygget en særlig side til formålet.
Du kan læse meget mere om både vedtægter og privatlivspolitikken på siden HER

Turneringebetingelser

Turneringsbetingelser 

 1. Disse regler finder anvendelse, hvor der ikke ved opslag på www.golfbox.dk, forinden turnering spilles, er givet særlige regler for den pågældende turnering.
 2. Deltagere: Aktive fuldtidsmedlemmer samt Long Distance medlemmer af Sæby Golfklub. Ved årgangs- og klubmesterskaberne kan kun fuldtids amatørspillere, der har Sæby Golfklub som hjemmeklub deltage. Der kan max. deltage 120 spillere pr. turnering.
 3. Tilmeldingsfristen starter mindst 10 dage før turneringen. Tilmeldingsfristen til en weekendturnering udløber normalt torsdag kl. 12.00. Det er ikke tilladt, uden forudgående aftale/dispensation fra turneringsudvalget, at benytte golfbil i klubbens turneringer.
 4. Startlisten kan ses på www.golfbox.dk senest et døgn før turneringen.
 5. Scorekort udleveres af turneringsledelsen mod erlæggelse af turneringsfee.
 6. Afbud skal meddeles turneringsledelsen hurtigst muligt. En tilmeldt spiller hæfter for turneringsfee. Turneringsfee restance skal betales, før deltagelse i efterfølgende turnering er mulig. Udeblivelse uden afbud kan medfører midlertidig udelukkelse fra turneringer, efter turneringsudvalgets nærmere bestemmelser.
 7. Alle turneringer i turneringsudvalgets regi har ubetinget forret på banen. Udvalget kan beslutte banelukning. Banelukning meddeles på informationstavlen.
 8. Turneringskomiteen udgøres af turneringsudvalget.
 9. Minimum 1,68“ bolde er obligatoriske
 10. Antallet af præmier og værdien af disse afhænger af deltagerantallet. Normalt vil der være præmie for hver 8. deltager. Man skal være til stede ved præmieoverrækkelsen for at få præmie.
 11. Vandrepokaler er klubbens ejendom. De opbevares af vinderen for et år ad gangen og skal tilbageleveres i god tid, inden der igen skal spilles om dem. Vinderen sørger for indgravering, udgiften hertil afholdes af Sæby Golfklub.
 12. Turneringsudvalget kan foretage aflysning af en turnering eller en række i en turnering, hvis udvalget skønner, at der er for få deltagere.
 13. Rækker og handicap: Der beregnes lige store rækker efter handicap. Rækker til årgangs- og klubmesterskaber er som beskrevet i turneringsbetingelserne i Golfbox
 14. Tee – sæt: Gul Tee Spilles af Drenge / Herrer hcp: 0 – 42 Rød Tee Spilles af Drenge / Herrer hcp: 43 – 64 – kun ved årgangs- og klubmesterskaber! Rød Tee Spilles af Piger / Damer hcp: 0 – 64 
 15. Scorekort skal afleveres i korrekt udfyldt og underskrevet stand dvs. med tydeligt navn, medlemsnummer, dato og scores (ved slagspil skal der også udregnes Stableford point).
 16. Afgørelse af scores: Hulspil: Hvis spillerne er all-square efter det berammede antal huller, fortsættes indtil en afgørelse er nået – Sudden death. Slagspil og Stableford: Ved lige scores vinder spilleren med laveste handicap. Hvis stadig lige, er det bedste score på bagni der tæller. Hvis stadig lige, foretages lodtrækning. Årgangs- og Klubmesterskaber: Hvis 2 eller flere har lige scores, skal afgørelsen ske ved omspil – Sudden death (Slagspilsregler). På hullerne 1 – 2 – 9 o.s.v. til vinderen er fundet.
 17. Alle uoverensstemmelser afgøres af Turneringskomiteen, med mindre der er udpeget en dommer.

April 2019