Klubben

Klubber i klubben

JUNIORER

KANINER

DAMEDAG

HERREDAG

SLOTSSØSTRE

SLOTSBRØDRE

Turneringer og arrangementer

14.03.19: Generalforsamling
06.04.19: Åbningsturnering ved Sparekassen Vendsyssel
07.04.19: Åbent hus – begyndere
28.04.19: Golfens Dag – Åbent hus – begyndere
4.-5.05.19: Danmarksturneringsweekend
30.05.19: Mr. Turnering ved Mr. Søren Rasmussen
05.06.19 Grundlovsmatch
09.06.19: Pinsemorgenturnering
31.05.19: Kommunemesterskab (2. runde i Hvide Klit 01.06, 3. runde i Frh. 02.06)
11.08.19: Sæby’s Bogholderi & Regnskabs Turnering
17.08.19: Danmarksturneringskampe
25.08.19: Spar Nord Turnering (OBS Flyttet – tidl. 1/9)
7.-8.09.19: Årgangs- og Klubmesterskaber
29.09.19: Trafikcenter Sæby Syds turnering
05.10.19: Medhjælperturnering
26.10.19: Afslutningsturnering ved Sæby Fiske-Industri A/S

Sekretariat

Sekretariat 

Sekretariatets åbningstider i sæsonen:
Mandag – fredag              kl. 9.00 – 14.00
Weekender og helligdage lukket
Udenfor sekretariatets åbningstid henvises til proshop/café.

Telefon (+45) 98 46 76 77
Mail: saeby@golf-klub.dk

Proshoppen v/Jakob Borregaard

Proshop

Proshoppens åbningstider i sæsonen:
Mandag- Torsdag                kl. 9.00 – 17.30 (OBS: holdundervisning alle dage fra kl. 16.30)
Fredag                                   LUKKET
Weekender og helligdage  kl. 9.00 – 14.00

I forbindelse med turneringer, Company Days mv. åbner shoppen altid 1 time før 1. start.
BEMÆRK at der vil være tidspunkter hvor shoppen er lukket i kortere tid pga. lektioner.

Se meget mere om tilpasset træning, fitting osv. på Jakobs hjemmeside HER

Lektioner
Er der små (eller større) ting på golfbanen der driller, er Jakob altid parat til at hjælpe – ofte er det ganske små ting, der skal rettes.
For andre er det vigtigt, at få et helt forløb med træning i alle spillets facetter – et sådant forløb sætter vi gerne sammen, ud fra den enkeltes mål og forudsætninger – alt sammen med målet om at få gode oplevelser på golfbanen

Antal lektioner Varighed Pris
1 25 min.   180 kr.
5 25 min.   850 kr.
10 25 min. 1.600 kr
Trackman lektion 60 min. 600 kr.
Trackman fitting ca. 60 min. 600* kr.
Banelektion (mest effektiv ved 2-3 spillere samtidig) 60 min. 600 kr.

*Trackman fitting refunderes ved køb af jern eller kølle

I alle lektioner bruges videokamera for bedre forståelse af ændring af opstilling og sving.

Sæby Golf Café v/Keld Hansen

Café

Golf Café ved Keld Hansen Højbjerre.

Caféens åbningstider i sæsonen:
Mandag                             kl. 11.00 – 16.30
Tirsdag- Torsdag             kl. 11.00 – 21.00
Fredag                                kl. 10.00 – 18.00
Søndag – og helligdage  kl. 10.00 – 18.00

samt efter behov ved diverse arrangementer i klubbens regi (f.eks. turneringer, regionsgolf, særlige arrangementer mv.)
Udenfor caféens åbningstider er der øl/sodavandsautomat i klubhuset (modtager kun mønter)
For bestilling af mad ud af huset kontakt pr. tlf. 26 12 08 90 eller mail keld.hansen-123@godmail.dk

På Fødevarestyrelsens hjemmeside www.findsmiley.dk kan du altid finde kontrolrapporterne for Sæby Golf Café (KLIK HER)

Bestyrelse og udvalg

Bestyrelsen i Sæby Golfklub (fra venstre): Kim Albæk, Jørn Sivertsen, Mette Fabricius, Flemming Sørensen, Else Steen, Kent L. Christiansen & Kim Bæk

Kontaktoplysninger:

Flemming Sørensen
Bestyrelsesformand
Tlf. 30 85 19 02
fs-saeby@golf-klub.dk
Udvalg: Begynder- samt handicapudvalget

Jørn Sivertsen
Næstformand
Tlf. 20 41 25 12
js-saeby@golf-klub.dk
Udvalg: Turnerings-, Regel samt mediaudvalget

Else Steen
Kasserer
Tlf. 24 24 98 14
es-saeby@golf-klub.dk
Udvalg: Økonomi

Kim Bæk
Tlf. 51 33 53 33
kb-saeby@golf-klub.dk
Udvalg: Juniorudvalg

Kim Albæk
Tlf. 27 14 94 01
ka-saeby@golf-klub.dk
Udvalg: Sponsor- samt sportsudvalg

Kent L. Christiansen
Tlf. 27 75 63 27
kc-saeby@golf-klub.dk
Udvalg: Baneudvalg

Mette Fabricius
Tlf. 22 24 83 91
mailto:mf-saeby@golf-klub.dk
Udvalg: Banekontrol- samt husudvalget

Kontingent

Juniorer (op til og med 10 år) kr. 200,-
Juniorer: Begyndere – uden banetilladelse kr. 400,-
Juniorer med banetilladelse (fra 11 til og med 18 år) kr. 1.100,-
Ungsenior (fra 19 til og med 25 år) kr. 2.000,-
Senior kr. 5.800,-
Pensionist (fra og med 65 år) kr. 5.475

Passiv (ingen spilleret) kr. 650,-
Long Distance kr. 2.800,-
Long Distance SGN kr. 2.400,-
Flexmedlemskab kr. 1.500,-
Par3-bane senior kr. 1.250,-
Par3-bane junior kr. 100,- (junior <25 år)
Begyndermedlemskab (Prøvemedlemskab) incl. golfskole på eksisterende hold kr. 2.500,-

Skæringsdato for aldersklasserne er pr. 1. januar i kontingentåret. Kontingentet opkræves til betaling 28. februar.
Der udleveres ét DGU-kort pr. medlemskab. Hvis kortet bortkommer kan et nyt erhverves for kr. 100,-.

Tilmelding til Betalingsservice: KLIK HER

Bagskab (80 cm excl. hængelås) kr. 650,-
Bagskab (60 cm. excl. hængelås) kr. 500,-
El-vogn strøm (ladeplads til batteri og ladeapparat m/adgang til 230V stikkontakt) kr. 275,-
Golf-bil incl. elforbrug (p-plads m/adgang til 230V stikkontakt) kr. 975,-
Golf-scooter incl. elforbrug (p-plads m/adgang til 230V stikkontakt) kr. 925,-

Wall of Fame

Golferen nyhedsbrev

Klubblad

Golferen som nyhedsbrev
Vores klubblad udkommer ca. 8 gange årligt i form af et nyhedsbrev, der udsendes elektronisk til alle medlemmer. Her nedenfor kan du læse seneste års udgivelser:

Nr. 149: August 2019

Nr. 148: Maj 2019

Nr. 147: Marts 2019

Nr. 146: Februar 2019

Nr. 145: December 2018

Nr. 144: Oktober 2018

Nr. 143: August 2018

Nr. 142: Juni 2018

Nr. 141: maj 2018

SGN-ordningen

– forkortet for Samarbejde med Golfklubber i Nordjylland

Som fuldtidsmedlem i Sæby Golfklub spiller du til halv pris i alle golfklubber medlem af SGN-aftalen.
Ordningen er indgået mellem 29 nordjyske klubber:

Aftalen om halv greenfee nedenstående klubber imellem, indebærer at følgende overholdes;

 • I klubbens greenfeebog noteres tydeligt navn, golfklub, DGU-medlemsnummer og beløb
 • Gyldigt DGU-medlemskort skal medbringes og på forlangende forevises
 • Kun medlemmer med fuldgyldigt medlemskab i en af nedennævnte klubber har adgang til at benytte halv greenfee ordning. Longdistance medlemmer har ikke ret til ordningen. Med hensyn til hverdagsmedlemmer bestemmer hver enkelt modtagende klub, hvorvidt denne medlemskategori kan benytte sig af ordningen.

4Golf

4Golf består af Blokhus Golfklub, Dronninglund Golfklub, Sæby Golfklub og Ørnehøj Golfklub. En fritspilsordning etableret primo 2017 og som fungerer i bedste velgående.

Medlemmer
4Golf aftalen tilbydes kun til klubbernes fuldtidsmedlemmer og dermed ikke til

fleksmedlemmer, langdistance medlemmer, hverdagsmedlemmer eller nabomedlemmer.
4Golf aftalen skal altid købes i medlemmets hjemmeklub. For de fuldgyldige medlemmer, der ikke ønsker at tilslutte sig ordningen, vil de hidtil kendte rabataftaler (½ greenfee m.m.) fortsat være gældende. 4Golf ordningen er personlig og misbrug medfører inddragelse af ordningen uden nogen form for kompensation.
Medlemskabet er gældende fra 1. januar til 31. december 2019.

Tilmelding og økonomi
Medlemskab af 4Golf fås ved henvendelse til egen klub. Prisen for en 4Golfs aftale er for 2018 aftalt til 800 kr. uanset tilmeldingstidspunktet. Heraf får sælgende klub 200 kr. som medlemsindtægt, mens 600 kr. tilgår en fælles pulje, som ved årets afslutning fordeles efter antal bekræftede besøg.

Når indbetalingen er registreret, bliver medlemskab af 4Golf ordningen indberettet til GolfBox, og først herefter kan der bookes tider hos de tilsluttede klubber.
NB! Der udleveres ikke bagmærke til 4Golf ordningens medlemmer, men alene EDB registrering.

Rettigheder
4Golfs aftalen giver adgang til klubbernes baner uden betaling af greenfee. Når du deltager i specielle arrangementer som f.eks. company days eller ’klub i klubbenpakkeløsninger’, må du forvente at skulle betale samme pris for deltagelse som de øvrige deltagere. Du kan altså ikke forvente at kunne benytte dit medlemskab af 4Golf ordningen i forbindelse med sådanne arrangementer, med mindre det er udtrykkelig aftalt med klubben.

Karenstid
Skifter et medlem fra en golfklub til en anden golfklub indføres en karenstid på et år fra indmeldelsestidspunktet i den nye klub, til medlemmet kan blive tilmeldt Fritspilsordningen i den nye klub. Undtagelse heraf kan kun ske, hvis medlemmet samtidig foretager en adresseændring til nærområdet for den nye klub.

Booking
Bookingen foregår via Golfbox og efter den i klubbens gældende regler om tidsbestilling.

For Blokhus gælder følgende: 1. april til 30. september kan der først bookes tid før kl. 8.00 og efter kl. 13.00 i weekend/helligdage. Denne regel gælder alle dage i juli måned.
Se detaljeret udsigt af tidsbestillings reglerne HER.

Information
Find gruppen ”4Golf” på Facebook og vær med til at få opdateringer fra de andre klubber samt finde makkere i 4Golf.

Ønsker du at være med i 4Golf-ordningen?

– Kontakt sekretariatet på tlf. 98 46 76 77 / mail: saeby@golf-klub.dk, så opretter vi dig straks i ordningen og du er klar til at spille løs på de andre baner for kun kr. 800,- for kalenderåret. 
Bemærk at du ikke automatisk forlænges af ordningen i næste kalenderår. 

Vedtægter & Privatlivspolitik

Vil vi ikke trætte dig med på siden her, men har opbygget en særlig side til formålet.
Du kan læse meget mere om både vedtægter og privatlivspolitikken på siden HER

Turneringebetingelser

Turneringsbetingelser 

 1. Disse regler finder anvendelse, hvor der ikke ved opslag på www.golfbox.dk, forinden turnering spilles, er givet særlige regler for den pågældende turnering.
 2. Deltagere: Aktive fuldtidsmedlemmer samt Long Distance medlemmer af Sæby Golfklub. Ved årgangs- og klubmesterskaberne kan kun fuldtids amatørspillere, der har Sæby Golfklub som hjemmeklub deltage. Der kan max. deltage 120 spillere pr. turnering.
 3. Tilmeldingsfristen starter mindst 10 dage før turneringen. Tilmeldingsfristen til en weekendturnering udløber normalt torsdag kl. 12.00. Det er ikke tilladt, uden forudgående aftale/dispensation fra turneringsudvalget, at benytte golfbil i klubbens turneringer.
 4. Startlisten kan ses på www.golfbox.dk senest et døgn før turneringen.
 5. Scorekort udleveres af turneringsledelsen mod erlæggelse af turneringsfee.
 6. Afbud skal meddeles turneringsledelsen hurtigst muligt. En tilmeldt spiller hæfter for turneringsfee. Turneringsfee restance skal betales, før deltagelse i efterfølgende turnering er mulig. Udeblivelse uden afbud kan medfører midlertidig udelukkelse fra turneringer, efter turneringsudvalgets nærmere bestemmelser.
 7. Alle turneringer i turneringsudvalgets regi har ubetinget forret på banen. Udvalget kan beslutte banelukning. Banelukning meddeles på informationstavlen.
 8. Turneringskomiteen udgøres af turneringsudvalget.
 9. Minimum 1,68“ bolde er obligatoriske
 10. Antallet af præmier og værdien af disse afhænger af deltagerantallet. Normalt vil der være præmie for hver 8. deltager. Man skal være til stede ved præmieoverrækkelsen for at få præmie.
 11. Vandrepokaler er klubbens ejendom. De opbevares af vinderen for et år ad gangen og skal tilbageleveres i god tid, inden der igen skal spilles om dem. Vinderen sørger for indgravering, udgiften hertil afholdes af Sæby Golfklub.
 12. Turneringsudvalget kan foretage aflysning af en turnering eller en række i en turnering, hvis udvalget skønner, at der er for få deltagere.
 13. Rækker og handicap: Der beregnes lige store rækker efter handicap. Rækker til årgangs- og klubmesterskaber er som beskrevet i turneringsbetingelserne i Golfbox
 14. Tee – sæt: Gul Tee Spilles af Drenge / Herrer hcp: 0 – 42 Rød Tee Spilles af Drenge / Herrer hcp: 43 – 64 – kun ved årgangs- og klubmesterskaber! Rød Tee Spilles af Piger / Damer hcp: 0 – 64 
 15. Scorekort skal afleveres i korrekt udfyldt og underskrevet stand dvs. med tydeligt navn, medlemsnummer, dato og scores (ved slagspil skal der også udregnes Stableford point).
 16. Afgørelse af scores: Hulspil: Hvis spillerne er all-square efter det berammede antal huller, fortsættes indtil en afgørelse er nået – Sudden death. Slagspil og Stableford: Ved lige scores vinder spilleren med laveste handicap. Hvis stadig lige, er det bedste score på bagni der tæller. Hvis stadig lige, foretages lodtrækning. Årgangs- og Klubmesterskaber: Hvis 2 eller flere har lige scores, skal afgørelsen ske ved omspil – Sudden death (Slagspilsregler). På hullerne 1 – 2 – 9 o.s.v. til vinderen er fundet.
 17. Alle uoverensstemmelser afgøres af Turneringskomiteen, med mindre der er udpeget en dommer.

April 2019