Klubben

Klubber i klubben

JUNIORER

KANINER

DAMEDAG

HERREDAG

SLOTSSØSTRE

SLOTSBRØDRE

VINTERGOLF

Turneringer og arrangementer

Turnerings- og aktivitetskalender 2024

21.03: Generalforsamling 2024

14.04: Golfens Dag – Åbent hus – begyndere

21.04: Åbningsturnering ved Sparekassen Danmark

09.05: Norhvin Vinunivers Turnering

19.05: Pinsemorgenturnering

25.-26.05: Danmarksturneringsweekend

01.06: Bravo Golf VMG Amateur Open – åben turnering

15.-16.06: Danmarksturneringsweekend

05.07: Sommerturnering v/ Swedoor

10.-11.08: Danmarksturneringsweekend

XX.XX: Spar Nord Turnering

07.-08.09: Årgangs- og Klubmesterskaber

22.09: Medhjælperturnering

05.10: Afslutningsturnering ved Sæby Fiske-Industri A/S

Sekretariat

Sekretariat

Klubsekretær: Radi Pedersen

Sekretariatets åbningstider i sæsonen:
Mandag – fredag              kl. 9.00 – 14.00
Weekender og helligdage lukket

Telefon (+45) 98 46 76 77
Mail: saeby@golf-klub.dk

OBS: I vintersæsonen er åbningstiden i sekretariatet mandage og onsdage kl. 10.00-13.00
Mails besvares dog alle hverdage.

Proshoppen v/Jakob Borregaard

Proshop

I er velkomne til at kontakte Jakob på tlf. 20326866
Proshoppens åbningstider i sæsonen:
Mandag- Torsdag                kl. 9.00 – 17.30 (OBS: holdundervisning alle dage fra kl. 16.30)
Fredag                                   LUKKET
Weekender og helligdage  kl. 9.00 – 14.00

Fra 1. november er shoppen KUN åbent efter aftale.

I forbindelse med turneringer, Company Days mv. åbner shoppen altid 1 time før 1. start.
BEMÆRK at der vil være tidspunkter hvor shoppen er lukket i kortere tid pga. lektioner.

Se meget mere om tilpasset træning, fitting osv. på Jakobs hjemmeside HER

Lektioner
Er der små (eller større) ting på golfbanen der driller, er Jakob altid parat til at hjælpe – ofte er det ganske små ting, der skal rettes.
For andre er det vigtigt, at få et helt forløb med træning i alle spillets facetter – et sådant forløb sætter vi gerne sammen, ud fra den enkeltes mål og forudsætninger – alt sammen med målet om at få gode oplevelser på golfbanen

Antal lektioner Varighed Pris
1 25 min.   180 kr.
5 25 min.   850 kr.
10 25 min. 1.600 kr
Trackman lektion 60 min. 600 kr.
Trackman fitting ca. 60 min. 600* kr.
Banelektion (mest effektiv ved 2-3 spillere samtidig) 60 min. 600 kr.

*Trackman fitting refunderes ved køb af jern eller kølle

I alle lektioner bruges videokamera for bedre forståelse af ændring af opstilling og sving.

Sæby Golf Café

Velkommen til Sæby Golfcafé

Se Caféens menukort herunder eller åbn i pdf. 

 

Kontakt: 98 46 76 77 – tryk 2

Caféen er lukket i vintersæsonen. Drikkevarer kan købes i køleskabet, betaling skal ske med MobilePay.

Kontrolrapport


Bestyrelse og udvalg

Bestyrelsen i Sæby Golfklub (fra venstre): Ole Hartmann, Flemming Sørensen, Mette Fabricius, Kim Bæk, Else Steen, Ole Rysholt, Kim Albæk 

Kontaktoplysninger:

Flemming Sørensen
Bestyrelsesformand
Tlf. 30 58 19 02
fs-saeby@golf-klub.dk
Udvalg: Regeludvalg samt handicapudvalg

Mette Fabricius
Næstformand
Tlf. 22 24 83 91
mf-saeby@golf-klub.dk
Udvalg: Rekrutteringsudvalg, turneringsudvalg og cafédrift

Else Steen
Kasserer
Tlf. 24 24 98 14
es-saeby@golf-klub.dk
Udvalg: Økonomi

Kim Bæk
Tlf. 51 33 53 33
kb-saeby@golf-klub.dk
Udvalg: Sponsorudvalg, juniorudvalg og husudvalg 

Kim Albæk
Tlf. 27 14 94 01
ka-saeby@golf-klub.dk
Udvalg: Baneudvalg samt sportsudvalg

Ole Rysholt 
Tlf. 21 21 99 33
Udvalg: Caféudvalg

Ole Hartmann 
Tlf. 40 27 70 80
Udvalg: Begynderudvalg samt banekontroludvalg

Kontingent

Kontingentsatser 2024 jvf. Generalforsamling d. 23. marts 2023

Juniorer (op til og med 10 år) kr. 350,-
Juniorer: Begyndere – uden banetilladelse kr. 550,-
Juniorer med banetilladelse (fra 11 til og med 18 år) kr. 1.300,-
Ungsenior (fra 19 til og med 25 år) kr. 2.300,-
Senior kr. 6.385,-
Pensionist (fra og med 67 år pr. 1. januar) kr. 6.260,-

Passiv (ingen spilleret) kr. 650,-
Long Distance kr. 2.800,-
Long Distance SGN kr. 2.400,-
Flexmedlemskab kr. 1.650,-
Par3-bane senior kr. 1.400,-
Par3-bane ungsenior  kr. 300,-  (19 – 25år)
Par3-bane junior kr. 100,- (0 – 18år)
Begyndermedlemskab (Prøvemedlemskab) incl. golfskole på eksisterende hold kr. 2.500,-

Skæringsdato for aldersklasserne er pr. 1. januar i kontingentåret. Kontingentet opkræves til betaling 28. februar.
Der udleveres ét DGU-kort pr. medlemskab. Hvis kortet bortkommer kan et nyt erhverves for kr. 100,-.

Tilmelding til Betalingsservice: KLIK HER

Bagskab (80 cm excl. hængelås) kr. 650,-
Bagskab (60 cm. excl. hængelås) kr. 500,-
El-vogn strøm (ladeplads til batteri og ladeapparat m/adgang til 230V stikkontakt) kr. 325,-
Golf-bil incl. elforbrug (p-plads m/adgang til 230V stikkontakt) kr. 1.075,-
Golf-scooter incl. elforbrug (p-plads m/adgang til 230V stikkontakt) kr. 1.000,-

Wall of Fame

Golferen nyhedsbrev

GNG-ordningen

– Samarbejde med Golfklubber i Nordjylland

Som fuldtidsmedlem i Sæby Golfklub spiller du til halv pris i alle golfklubber medlem af GNG-aftalen.
Sæby Golfklub har halvprisaftale med følgende nordjyske golfklubber:

Aftalen om halv greenfee nedenstående klubber imellem, indebærer at følgende overholdes;

 • Tider skal bookes og indtjekning skal foretages senest 10 minutter før starttid.
 • Gyldigt DGU-medlemskort skal medbringes og på forlangende forevises
 • Kun medlemmer med fuldgyldigt medlemskab i en af nedennævnte klubber har adgang til at benytte halv greenfee ordning. Longdistance medlemmer har ikke ret til ordningen. Med hensyn til hverdagsmedlemmer bestemmer hver enkelt modtagende klub, hvorvidt denne medlemskategori kan benytte sig af ordningen.

Golfring Nordjylland

Ønsker du at være med i Golfring Nordjylland 2024 -ordningen?

– Kontakt sekretariatet på tlf. 98 46 76 77 / mail: saeby@golf-klub.dk, så opretter vi dig straks i ordningen og du er klar til at spille løs på de andre baner for kun kr. 975,- for kalenderåret.
Bemærk at du ikke automatisk forlænges af ordningen i næste kalenderår.

Golfringsamarbejde 2024
Golfringsamarbejdet fortsætter i 2024. Følgende klubber er en del af ordningen:
 Brønderslev Golfklub
 Hjørring Golfklub
 Sæby Golfklub
 Ørnehøj Golfklub
 Hals Golf Klub

Med aftalen kan fuldtidsmedlemmer i de respektive klubber tilkøbe en fritspilsordning som giver
dem mulighed for at spille uden at skulle betale greenfee i de nævnte klubber.
Ordningen omfatter ikke klubbernes Pay & Play- og Par-3 baner, og kan ikke tilkøbes af flex- og long distance medlemmer. I forbindelse med turneringer, kan greenfee blive opkævet.
Det er en forudsætning for at benytte ordningen, at man på normal vis booker tid i GolfBox, og samtidig skal man bekræfte tiden inden der spilles ud. Efterleves dette ikke kan fritspilsordningen blive inddraget.
Fritspilsordningen købes i egen klub og prisen er fastsat til 975 kr. for hele kalenderåret 2024, uanset hvornår man tilkøber ordningen.
I forbindelse med samarbejdet er det aftalt, at såfremt et medlem, efter offentliggørelse af samarbejdet, skifter fra en klub til en anden indenfor golfringen, vil pågældende ikke kunne tilkøbe og benytte fritspilsordningen i en periode på 3 år. Ved visse bopælsskifter kan der evt. dispenseres herfra.

Vedtægter & Privatlivspolitik

Vil vi ikke trætte dig med på siden her, men har opbygget en særlig side til formålet.
Du kan læse meget mere om både vedtægter og privatlivspolitikken på siden HER

Turneringsbetingelser

Turneringsbetingelser

 1. Disse regler finder anvendelse, hvor der ikke ved opslag på www.golfbox.dk, forinden turnering spilles, er givet særlige regler for den pågældende turnering.
 2. Deltagere: Aktive fuldtidsmedlemmer samt Long Distance medlemmer af Sæby Golfklub. Ved årgangs- og klubmesterskaberne kan kun fuldtids amatørspillere, der har Sæby Golfklub som hjemmeklub deltage. Der kan max. deltage 120 spillere pr. turnering.
 3. Tilmeldingsfristen starter mindst 10 dage før turneringen. Tilmeldingsfristen til en weekendturnering udløber normalt torsdag kl. 12.00. Det er ikke tilladt, uden forudgående aftale/dispensation fra turneringsudvalget, at benytte golfbil i klubbens turneringer.
 4. Startlisten kan ses på www.golfbox.dk og bliver sendt på e-mail til deltagerne senest et døgn før turneringen.
 5. Scorekort udleveres af turneringsledelsen mod erlæggelse af turneringsfee senest 30 min. før turneringsstart.
 6. Afbud skal meddeles turneringsledelsen hurtigst muligt. En tilmeldt spiller hæfter for turneringsfee. Turneringsfee restance skal betales, før deltagelse i efterfølgende turnering er mulig. Udeblivelse uden afbud kan medføre midlertidig udelukkelse fra turneringer, efter turneringsudvalgets nærmere bestemmelser.
 7. Alle turneringer i turneringsudvalgets regi har ubetinget forret på banen. Udvalget kan beslutte banelukning.
 8. Turneringskomiteen udgøres af turneringsudvalget.
 9. Minimum 1,68“ bolde er obligatoriske.
 10. Antallet af præmier og værdien af disse afhænger af deltagerantallet. Normalt vil der være præmie for hver 8. deltager. Man skal være til stede ved præmieoverrækkelsen for at få præmie.
 11. Vandrepokaler er klubbens ejendom. De opbevares af vinderen for et år ad gangen og skal tilbageleveres i god tid, inden der igen skal spilles om dem. Vinderen sørger for indgravering, udgiften hertil afholdes af Sæby Golfklub.
 12. Turneringsudvalget kan foretage aflysning af en turnering eller en række i en turnering, hvis udvalget skønner, at der er for få deltagere.
 13. Rækker og handicap: Der beregnes lige store rækker efter handicap. Rækker til årgangs- og klubmesterskaber er som beskrevet i turneringsbetingelserne i Golfbox.
 14. Tee – sæt: Gul Tee Spilles af Drenge / Herrer hcp: 0 – 54. Rød Tee Spilles af Piger / Damer hcp: 0 – 54. Er andet gældende for en turnering, ville dette være beskrevet under proportioner for den enkelte turnering.
 15. Scorekort skal afleveres i korrekt udfyldt og underskrevet stand dvs. med tydeligt navn, medlemsnummer, dato og scores. Det samme er gældende i tilfælde af live/online scoring under en turnering.
 16. Afgørelse af scores: Hulspil: Hvis spillerne er all-square efter det berammede antal huller, fortsættes indtil en afgørelse er nået – Sudden death. Slagspil og Stableford: Ved lige scores vinder spilleren med laveste handicap. Hvis stadig lige, er det sidste ni, sidste seks, sidste tre og til sidst foretages lodtrækning. Årgangs- og Klubmesterskaber: Hvis 2 eller flere har lige scores, skal afgørelsen ske ved omspil – Sudden death (Slagspilsregler). På hullerne 1 – 2 – 9 o.s.v. til vinderen er fundet.
 17. Alle uoverensstemmelser afgøres af Turneringskomiteen, med mindre der er udpeget en dommer.

Januar 2024