Banen

Sæby Golfklub er en fantastisk klub med en velanlagt bane

Banen er i god standard og velanlagt i en afvekslende natur og i let kuperet terræn, hvor bl.a. Sæby Å og flere søer er i spil.
En spillemæssig udfordring for golfere på alle niveauer.
Har man én gang oplevet banen og miljøet omkring Sæby Golfklub, får man lyst til at komme på besøg igen og igen.

Aktuel banestatus

Vi ajourfører vores banestatus løbende, så du altid kan være opdateret om banens forhold

15. februar 2024
9-hullers vinterbanen, Par3-banen og rangen er åben igen.   Kørsel med golfbiler, scooters og lignende er ikke tilladt. NY Midlertidig lokalregel: Når nogen del af en spillers bold berører semirough eller lavere klippet areal, må spilleren tage lempelse uden straf én gang, ved at placere en bold i et lempelsesområde der: har et referencepunkt ved boldens oprindelige sted, er på størrelse med et scorekort og i det generelle område, ikke nærmere hullet. Bolden må renses. (Så længe denne lokalregel gælder, kan der ikke reguleres handicap).  

Scorekort

Scorekortet fra 2023 

Rating tabeller hentes herunder:

Herrer Gul

Herrer Blå

Herrer Rød

Damer Gul

Damer Blå

Damer Rød

Banemarkeringer

Hvide pæle: Out of Bounds

Gule pæle: Strafområde

Røde pæle: Strafområde

Røde pæle med grøn top: Miljøområde med spille- og færdselsforbud

Blå pæle: Areal under reparation

Blå pæle med sort top: Areal under reparation med spilleforbud

Rød Markering: 100 m til midt green

Gul Markering: 150 m til midt green

Hvid Markering: 200 m til midt green

Bemærk at baneguiden til venstre er tidligere udgave – fra 2017.

For den seneste version – download GLFR. Udover at være klubbens nye app, så er GLFR også en altid opdateret golf GPS, som du kan anvende på dine runder. Du får baneguide, kan føre scorekort og statistisk samt sende dine scores til handicap regulering. GLFR kan hentes i Apple Store og Google Play. Læs mere HER.

Udviklingsplan for Sæby Golfklub:

I samarbejde med banekonsulent Thomas Jepsen fra DGU/baneudvalg/pro Jakob Borregaard/bestyrelsen/ Golfsporet er der udarbejdet en fremtidig banestrategi for Sæby Golfklubs bane.

Udviklingen af golfbanen skal kombinere en forbedring af layout samtidig med at vi løser problemer som vand i bunkers, tørkeskader, ringe dræning og generelt besværlige og dyre plejerutiner. Denne plan er udarbejdet med fokus på arbejdsprocessen i anlægsfacen, samt den daglige og fremtidige pleje af arealerne.

Tankerne bag de enkelte projekter er et kompromis mellem det ønskede resultat og økonomien bag anlægsarbejdet. Intet på denne plan er lagt tilfældigt. Der er taget højde for selve arbejdsprocessen i alt anlægsarbejdet, så dette giver den størst mulige effekt for de mindst mulige omkostninger.

Sammenlagt vil de mange ændringer og forbedringer udmønte sig i en mere effektiv banepleje hvor spilleoverfladen oftere vil være af højere kvalitet. En bane, der forbedres for den største handicapgruppe af spillere.

Dette vil være en længerevarende proces, som forhåbentlig vil kunne være afsluttet indenfor en 5-7årig periode.

Beskrivelse af baneændringer:
Teesteder:       Planen for teesteder på hul 2-3-4-7-8-9-12-15-16 er, at de skal hæves og gøres en smule
større, så det giver flere muligheder for placering af teestedsklodser. Derudover bedre
udsyn til landingsområde samt mere jævne teesteder.
Betingelsen for at disse ændringer kan gennemføres, er et samarbejde med kommunen, hvor
der skal afrettes brinker på hele å-strækningen på banen – den jord der bliver tilovers vil
blive brugt til teestedsrenovering, da vi økonomisk ikke har mulighed for at indkøbe denne
mængde jord. Et projekt, der lige nu er i gang ved Frederikshavn kommune og som
– forhåbentlig går igennem allerede i år.

Fairways:          Fairway-klippelinjerne bliver ændret, og der vil hvert år blive udtaget nogle fairways, som vil
blive eftersået og dresset. Så græs dækket bliver mere ensartet.

Semirough/
Rough:               Målsætningen er, at definere hullets afgrænsninger og dirigere spilleretningen. Den dybe
rough skal være fremtrædende, dog i så tynd en udgave, som det er muligt eftersom vi har
mange forskellige sammensætninger af jord (væksten er dermed meget forskellig).

Bunkers:           Bunkers med kryds i vil blive slettet og erstattet med evt. run-offs/beplantning/mounts.
Enkelte bunkers vil blive reduceret og ændret i design/størrelse.

Forgreens:       Forgreens vil blive udvidet i klippeområdet, og for at mere æstetisk og ensartet kvalitet på
overfladen. Forgreens vil også være den klippehøjde, som run-offs vil få.

Greens:             Greens vil hvert år blive eftersået og der vil blive ekstra fokus på mere dressning med sand.

Træer og beplantning er markeret i de gule markeringer, hvor vi vil beholde eksisterende
områder. Der vil yderligere blive plantet træer på strategiske gode placeringer ift. spillet.
Der vil blive fældet og tyndet ud omkring greens og teesteder, for at give mere lys og luft til græsset. Beplantning og beskæring fjernes på skranter og banker, for at fremhæve landskabet linjer.
Invasive arter fjernes på hele området, som led i en fortsat bæredygtig udvikling af banen i forbindelse med fældning af træer.

Vandings-
anlæg:               Sprinklere på teesteder flyttes udenfor, så de vander mere optimalt på teesteder og ikke på
stier. Sprinklerkapaciteten omkring greens skal optimeres med ekstra sprinklere for at øge og
optimere vandingen på forgreensområder.
Sprinklere i fairways er et ønske på sigt, men er en meget dyr investering, så den er desværre
nok langt ude i fremtiden. Eksempelvis vil en rigtig fairway-vanding på hul 10 koster ca. kr.
100.000

Stier:                  Der etableret et stisystem, som muliggør dirigering af spillerens trafik rundt i anlægget.
Nuværende stier rettes af og andre fjernes og laves til græs. Stierne skal have en bredde,
som muliggør kørsel med golfbiler.

Banetilbehør:     Markeringer/bænke/skraldespande/skilte osv. skal fremadrettet ændres til vedligeholdelsesfrie materialer

Sort linje:           Ideallinjen for dame-spilleren

Rød linje:           Ideallinjen for herre-spilleren

Gul linje:            Ideallinjen for scratch-spilleren

Udviklingsplanen vil give Sæby Golfklubs bane et løft hen mod at være mere tidssvarende for golfspilleren og de økonomiske rammer, som der er mulighed for her i klubben. Med det i mente ser vi frem imod en positiv og gennemarbejdet fremtid for Sæby Golfklubs bane.

Læs den fulde rapport HER – opdateret d. 25. april 2023

Måtte I have yderligere spørgsmål til udviklingsplanen er I naturligvis velkomne til at kontakte os.

På vegne af Sæby Golfklubs bestyrelse, udvalg og personale

Billeder af banen

Klik for store billeder.
Billederne må gerne deles og benyttes andre steder med angivelse af oprindelse og ejerskab af Sæby Golfklub