Vi har ikke endnu fundet den rette – og forlænger dermed ansøgningsfristen frem til 2. januar 2021:

Golfklubben søger ny ildsjæl til caféen

Fra 1. marts 2021 søges ny caféforpagter til lokalerne i klubhuset ret ved Sæbygaard, hvor vores ca. 800 lokale medlemmer og årligt ca. 4500 gæster har sin gang. I 2021 er der på trods af de svære restriktioner blevet spillet flere end 22.000 registrerede runder i klubben, – altså 22.000 besøgende.

Bestyrelsen har derfor håb om at interesserede parter vil henvende sig til golfklubbens sekretariat v/Inge Thomsen på tlf. 98467677 eller mail: saeby@golf-klub.dk og høre nærmere. Der vil i første omgang ikke blive opslået ønsker og krav til ansøgere, men en opfordring om, at alle interesserede er velkomne til at sende en beskrivelse af deres idéforslag med beskrivelse og visioner, vedlagt CV og budget for driften.
Henvendelser skal være modtaget senest 2. januar 2021.