I dag arbejdes der med to af vores greens, som trænger til lidt genopfriskning – hul 1 og 10! Der prikkes med store spyd (19mm), derefter efterfyldes med jordstruktursforbedrende materiale og dresses kraftigt op med sand og græsfrø. Til sidst bruges speciel gødning beregnet til at forbedre rodudviklingen.
Det er en stor opgave og for at det skal gå stærkt, får vores keepere hjælp af 4 frivillige! Det er vi rigtig glade for!