Rendegraveren har været på banen i går og i dag. Der er ryddet op i diverse grøfter – dette hjælper med optimering af dræning og som bonus ser det flottere ud.
Jorden fra grøftene bruges til at fortsætte med diverse projekter i forbindelse med vores banestrategi. Der skal laves en rampe ved de nye teesteder på hul 4, som gør det nemmere for maskinerne at komme op og klippe. Green bunker ved hul 5 bliver mindre. Bagerste bunker ved hul 12 fjernes.
Udover det, har banen heldigvis fået noget vand, og det hjælper allerede på væksten og farven af græsset!