Kære medlemmer

Vi åbner banen fuldt op fra d. 25. marts 😊 Juubbiiiii!!! Hermed lidt praktiske og vigtige informationer:

Der vil være oplæg på alle klippede arealer. Desuden vil der være en lokalregel for de områder under reparation – se begge regler nedenfor.

Handicap kan ikke reguleres før til Åbningsturneringen d. 9. april.

Hulplaceringsnumre vil ikke være i brug før 9. april.

Der er åbent for udlejning af golfbiler – booking skal ske igennem sekretariatet.

Husk at booke og bekræfte din tid i Golfbox, eller slette hvis ikke du skal bruge det.

Der SKAL startes på hul 1.

Første starttid er kl. 10 (kl. 11 fredag d. 25. marts) da der stadigvæk er frost om morgenen. Dette kan ændre sig hvis vejrudsigten går til det værre i de kommende uger. Følg med på opdatering på hjemmesiden, Golfbox m.m.

Midlertidige lokalregel

På grund af reparation omkring åen og bunkere som bliver slettet m.m., er arealer i det generelle område, som kun er dækket af jord, at betragte som areal under reparation med spilleforbud.

Hvis en spillers bold ligger i arealet, eller hvis det er til gene for spillerens stance, eller området for hans tilsigtede sving, skal der tages lempelse. Nærmeste lempelse (i køllelængde) og ikke nærmere hullet.

Desuden er der et større areal med jord til venstre for green 5, hvor der er droppezoner. Her bruges den droppezone som er nærmest bolden, selv om det skulle være nærmere hullet.

Midlertidige lokalregel (E-3)

Når en spillers bold ligger i en del af det generelle område, klippet til fairwayhøjde eller lavere, må spilleren tage lempelse uden straf én gang, ved at placere en bold i et lempelsesområde der: har et referencepunkt ved boldens oprindelige sted, er på størrelse med et scorekort og i det generelle område, ikke nærmere hullet. Bolden må renses.

Rigtig god sæson til alle jer fra alle os!!

Mange hilsner

Radi, sekretariatet