*** AFTALEN ER OPHRT MED VIRKNING FRA 21. NOVEMBER – SPRRING P TVRS AF KOMMUNEGRNSER OPHVET ***

 

 1. november 2020

Corona-samarbejde:

I forbindelse med myndighedernes lempelse af restriktionerne for 7 Nordjyske kommuner, er den tidligere aftale vedrørende Corona-samarbejde ophørt dags dato og en ny aftale indgået mellem nedenstående golfklubber i GNG-samarbejdet, om i fællesskab at hjælpe de af deres medlemmer som, grundet de nuværende Corona-restriktioner i syv Nordjyske kommuner, pt. ikke kan besøge deres hjemmeklub.

Aftalen er gældende foreløbigt frem til den 3. december 2020.
Hvis restriktionerne inden denne dato lempes, så der ikke længere er begrænsninger i bevægelse ind og ud af de syv kommuner, ophører aftalen med de lempede restriktioners ikrafttræden.

 

Omfattet af aftalen er fuldtidsmedlemmer i nedenstående klubber:

 • som er bosiddende i en af de syv kommuner, men har hjemmeklub uden for de syv kommuner
 • eller som er bosiddende udenfor de syv kommuner, men har hjemmeklub i en af de syv kommuner.

 

Disse medlemmer kan i stedet frit anvende de af nedenstående baner, som er beliggende i medlemmets bopælskommune.

Deltagende klubber i aftalen er:

 • Frederikshavn Kommune: Sæby Golfklub
 • Hjørring Kommune: Hirtshals Golfklub
 • Brønderslev Kommune: Brønderslev Golfklub,                                                                                                                                               Dronninglund Golfklub
 • Jammerbugt Kommune: Øland Golfklub,                                                                                                                                                           Aabybro Golfklub,                                                                                                                                                      Blokhus Golfklub
 • Aalborg Kommune: Ørnehøj Golfklub

Medlemmerne opfordres til, inden besøg, at orientere sig om gældende Corona-restriktioner i gæsteklubberne på klubbernes hjemmeside, sociale medier o.l.

 

Pas på jer selv og hinanden – følg og respekter myndighedernes retningslinjer

 

 

 

 

 

 

*** NEDENSTÅENDE SAMARBEJDET NEDENFOR ER OPHØRT PR. 16. NOVEMBER I FORBINDELSE MED REGERINGENS OPHÆVELSE AF 7 KOMMUNE”SPÆRRINGER” ***

 

Der er dags dato indget aftale mellem nedenstende golfklubber i GNG-samarbejdet, om i fllesskab at hjlpe de af deres medlemmer som, grundet de skrpede Corona-restriktioner i syv Nordjyske kommuner, pt. ikke kan besge deres hjemmeklub.

Aftalen er gdende forelbigt frem til den 3. december 2020.
Hvis restriktionerne inden denne dato lempes, s der ikke lngere er begrnsninger i bevgelse over kommunegrnser, ophrer aftalen med de lempede restriktioners ikrafttrden.

 

Omfattet af aftalen er fuldtidsmedlemmer i nedenstende klubber:

 • som er bosiddende i en anden kommune end hjemmeklubbens kommune
 • og hvor transport fra bopl til hjemmeklub ikke kan ske, uden at krydse kommunegrænsen til/mellem mindst en af de syv kommuner.

Disse medlemmer kan i stedet frit anvende de af nedenstående baner, som er beliggende i medlemmets bopælskommune.

Deltagende klubber i aftalen er:

 • Frederikshavn Kommune: Sæby Golfklub
 • Hjørring Kommune: Sindal Golf Klub + Hirtshals Golfklub
 • Brønderslev Kommune: Brønderslev Golfklub + Dronninglund Golfklub
 • Jammerbugt Kommune: Øland Golfklub + Aabybro Golfklub
 • Thisted Kommune: Nordvestjysk Golfklub
 • Læse Kommune: Læsø Seaside Golf Klub
 • Aalborg Kommune: Aalborg Golf Klub + Ørnehøj Golfklub
 • Mariagerfjord Kommune: Mariagerfjord Golfklub

Medlemmerne opfordres til, inden besøg, at orientere sig om gældende Corona-restriktioner i gæsteklubberne på klubbernes hjemmeside, sociale medier o.l.

Pas på jer selv og hinanden – følg og respekter myndighedernes retningslinjer