Kære helt fantastiske medlemmer


I efteråret 2019 var 153 af Jer så gavmilde, at give klubben en personlig gave på kr. 200,-.
Pga. netop dette gjorde vi i Sæby Golfklub os berettigede til en godkendelse som almennyttig forening via Skattestyrelsen. Dermed er blevet en del af de berettigede til den offentlig pulje, hvor en procentdel af momsen refunderes ligeligt mellem os, der har ansøgt hertil (puljen samlet var på 146 millioner kroner i 2019).

HVAD ENDTE DET MED?
Fordelingen endte ud med 34,83% refusion af købsmomsen, og dermed har vi i Sæby Golfklub dags dato får kr. 50.079 udbetalt.
Alt i alt har dette tiltag tilført klubben en ekstraordinær indtægt på kr. 82.179.

HVAD SKAL PENGENE BRUGES TIL?
Det er bestyrelsen besluttet, at pengene anvendes til en løbende udskiftning af vognparken (udlejningsbiler/ buggys). Det er tiltrængt, og derudover som et tiltrængt supplement via øgede lejeindtægter på en øget efterspørgsel af disse til klubkassen.

GØR VI DET IGEN?
– selvfølgelig gør vi det igen i 2020 og vi håber inderligt I har lyst til at bakke op igen «

 

DET MED MOMSEN FORKLARER VI LIGE ÉN GANG TIL?

Modsat langt de fleste virksomheder kan vi ikke trække momsen fra på vores udgifter – dette kostede os i 2019 i alt 164.503 kroner! Dem kunne vi godt tænke os at bruge på banen i stedet for, så vi kan forvalte Jeres kontingent bedst muligt.

HVAD KAN DU GØRE?

Giv en gave til klubben på 200 kr.
– beløbet er skattefrit og bliver automatisk indberettet som fradrag til din årsopgørelse.
Vi har brug for 100 gavegivere for at blive godkendt igen i 2020

GAVEN KAN GIVES VIA:

  • Mobile Pay til 925436 (HUSK at oplyse CPR-nr.)
  • Bankoverførsel til konto 9012 4582958144 (HUSK at oplyse navn og CPR-nr)
  • Probox-automat i klubhuset – vælg ”varer/udlejning” – vælg GAVE (HUSK at oplyse navn og CPR-nr)
  • Henvendelse i sekretariatet (personligt/pr. tlf/mail)

Det er VIGTIGT vi får CPR-nr. i forhold til indberetningen til Skattestyrelsen, og vi behandler naturligvis dine oplysninger helt fortroligt og i henhold til Persondataforordningen.

Vi holder Jer løbende opdateret med antal gavegivere i form af barometer online og i klubhuset.

DEADLINE
15. DECEMBER 2020

HVAD SKAL PENGENE BRUGES TIL?
De kr. 20.000 golfklubben får i gave øremærkes igen i 2021 et helt særligt projekt: En ny golfbil mere. Golfbilen kommer til at stå til rådighed som udlejningsbil for medlemmer og gæster.
ALLE GAVEGIVERE FÅR 1 GRATIS RUNDE I GOLFBILEN I 2021
De penge vi får retur fra Momsrefusionsordningen vil dog indgå som supplement til det fastsatte banebudget, der i forvejen vender hver en krone.

HAR DU SPØRGSMÅL?
Står vi altid til rådighed, og så må du naturligvis endelig kontakte sekretær Inge Thomsen på tlf. 98467677/mail: saeby@golf-klub.dk eller bestyrelsesmedlem Kim Albæk på tlf. 27149401