Giv en gave til klubben – og hjælp os blive berettigede til Skattestyrelsens Momskompensationspulje i 2022

Kære medlemmer

Vi har spurgt jer før, og nu gør vi det igen. Vi håber inderligt I vil være med også i 2022.
Forklaring følger:

HVORFOR:
Når vi har minimum 100 gavegivere årligt (med gavebeløb på mindst 200 kr.) godkendes vi i Sæby Golfklub som almennyttig forening via Skattestyrelsen. Dermed bliver vi berettigede til en del af den offentlig pulje, hvor en procentdel af momsen refunderes ligeligt mellem de foreninger, der har ansøgt hertil.

HVAD BLEV RESULTATET AF DETTE I 2021?
Udover den flotte gavesum på kr. 28.150 fra jer betød ordningen, at vi blev berettiget til en refusion af købsmomsen for 2020 på kr. 52.987.
Tallene for 2021 er netop under udarbejdelse hos Skattestyrelsen, og vi afventer den endelige refusion i løbet af november måned.

GØR VI DET IGEN I 2022?
– selvfølgelig gør vi det igen og vi håber inderligt I har lyst til at bakke op også i år.  

DET MED MOMSEN FORKLARER VI LIGE ÉN GANG TIL?
Modsat langt de fleste virksomheder kan vi i golfklubben ikke trække momsen fra på vores udgifter – dette kostede os i 2021 i alt 154.626 kroner! Dem kunne vi godt tænke os at bruge på banen i stedet for, så vi kan forvalte jeres kontingent bedst muligt.

HVAD KAN DU GØRE?
Giv en gave til klubben på 200 kr.
– beløbet er skattefrit for golfklubben, og fradragsberettiget for gavebidrager og bliver automatisk indberettet som fradrag til din årsopgørelse.
Vi har brug for min. 100 gavegivere for at blive godkendt igen i 2022.

Som TAK giver vi en tur i en golfbil i 2023.

GAVEN KAN GIVES VIA:

  • Mobile Pay til 925436 (HUSK at oplyse CPR-nr.)
  • Bankoverførsel til konto 9012 4582958144 (HUSK at oplyse navn og CPR-nr)
  • GolfMore-automat i klubhuset – vælg ”varer/udlejning” – vælg GAVE (HUSK at oplyse navn og CPR-nr.)
  • Henvendelse i sekretariatet (personligt/pr. tlf/mail)

Det er VIGTIGT vi får CPR-nr. i forhold til jeres fradragsret og indberetningen til Skattestyrelsen. Vi behandler naturligvis dine oplysninger helt fortroligt og i henhold til Persondataforordningen.

Vi holder jer løbende opdateret med antal gavegivere, og I kan se antallet på hjemmesiden og i klubhuset.

DEADLINE

10. DECEMBER 2022

HVAD BRUGER VI GAVEBELØBET PÅ?

Hele gavebeløbet går til medlemsrelaterede formål i klubben. De penge vi får retur fra Momsrefusionsordningen vil dog indgå som supplement til det fastsatte banebudget, der i forvejen vender hver en krone.

HAR DU SPØRGSMÅL?
Må du naturligvis endelig kontakte sekretær Radi Pedersen på tlf. 98467677 eller mail: saeby@golf-klub.dk eller kasserer Else Steen på elsekresten@gmail.com

Læs brevet i pdf HER.