Ønsker du at være med i Golfring Nordjylland 2022 -ordningen?

– Kontakt sekretariatet på tlf. 98 46 76 77 / mail: saeby@golf-klub.dk, så opretter vi dig straks i ordningen og du er klar til at spille løs på de andre baner for kun kr. 975,- for kalenderåret. 
Bemærk at du ikke automatisk forlænges af ordningen i næste kalenderår, så kontakt os hvis du ønsker at fortsætte.

Golfringsamarbejde 2022
Golfringsamarbejdet fortsætter i 2022. Følgende klubber er en del af ordningen:
 Brønderslev Golfklub
 Hjørring Golfklub
 Sæby Golfklub
 Ørnehøj Golfklub
 Hals Golf Klub

Med aftalen kan fuldtidsmedlemmer i de respektive klubber tilkøbe en fritspilsordning som giver
dem mulighed for at spille uden at skulle betale greenfee i de nævnte klubber.
Ordningen omfatter ikke klubbernes Pay & Play- og Par-3 baner, og kan ikke tilkøbes af flex- og
long distance medlemmer.
Det er en forudsætning for at benytte ordningen, at man på normal vis booker tid i GolfBox, og
samtidig skal man bekræfte tiden inden der spilles ud. Efterleves dette ikke kan fritspilsordningen
blive inddraget.
Fritspilsordningen købes i egen klub og prisen er fastsat til 975 kr. for hele kalenderåret 2021,
uanset hvornår man tilkøber ordningen.
I forbindelse med samarbejdet er det aftalt, at såfremt et medlem, efter offentliggørelse af
samarbejdet, skifter fra en klub til en anden indenfor golfringen, vil pågældende ikke kunne tilkøbe
og benytte fritspilsordningen i en periode på 3 år. Ved visse bopælsskifter kan der evt. dispenseres
herfra.