–  NY fritspilsordning med Brønderslev, Ørnehøj, Hjørring, Hals og Sæby Golfklubber

Med virkning fra i dag, fredag den 6. november 2020, er Sæby Golfklub og Ørnehøj Golfklub indtrådt i Golfring Nordjylland samarbejdet, således at samarbejdet i kalenderåret 2021 består af følgende klubber:

  • Brønderslev Golfklub
  • Hjørring Golfklub
  • Sæby Golfklub
  • Ørnehøj Golfklub
  • Hals Golf Klub

Med aftalen kan fuldtidsmedlemmer i de respektive klubber tilkøbe en fritspilsordning som giver dem mulighed for at spille uden at skulle betale greenfee i de nævnte klubber.

Ordningen omfatter ikke klubbernes Pay & Play- og Par-3 baner, og kan ikke tilkøbes af flex- og long distance medlemmer.

Det er en forudsætning for at benytte ordningen, at man på normal vis booker tid i GolfBox, og samtidig skal man bekræfte tiden inden der spilles ud. Efterleves dette ikke kan fritspilsordningen blive inddraget.

Fritspilsordningen købes i egen klub og prisen er fastsat til 975 kr. for hele kalenderåret 2021, uanset hvornår man tilkøber ordningen.
Ønsker man at tilmelde sig ordningen sker dette derfor ved at kontakte Inge i sekretariatet på mail:  saeby@golf-klub.dk eller på tlf. 98467677

I forbindelse med samarbejdet er det aftalt, at såfremt et medlem, efter offentliggørelse af samarbejdet, skifter fra en klub til en anden indenfor golfringen, vil pågældende ikke kunne tilkøbe og benytte fritspilsordningen i en periode på 3 år. Ved visse bopælsskifter kan der evt. dispenseres herfra