Golfspillet rykker tættere på slottet

Sæby Golfklub har 23. marts generalforsamling, hvor man kan oplyse, at økonomien er i god gænge. Dertil kan lægges, at klubben nu har fået en donation af Sparekassen Sæbys Fond.

Det er ifølge kassereren Else Steen karakteristisk for klubben, at man altid har været god til at sætte tæring efter næring – og til at samarbejde med venlige fonde. Derfor kan klubben nu gå i gang med at etablere en puttinggreen i gården mellem slottet og golfcafeen.

Alle klubber har en puttinggreen, hvor man kan øve sig i at få bolden de sidste meter frem til hullet – den sværeste del af sporten. Det har Sæby Golfklub også altid haft, men den ligger lidt langt fra cafeen og terrænet skråner. Nu kommer den tæt på cafeen, og bliver plan. Det giver et vældigt plus til klublivet og til gæster, der kan nyde cafeens herligheder samtidig med, at man træner op til golfrunden. Arbejdet påregnes at være afsluttet sidst på året.

Lasse Stidsborg, på vegne af Sparekassen Sæbys Fond, var i mandags på besøg og afleverede en check for donationen på 68.550 kr., der dækker for hele etableringen.

Billedtekst:

Greenens placering er her markeret med en opgravning. Bagest fra venstre klubbens pro Jakob Borregaard, kasserer Else Steen, Lasse Stidsborg og klubbens sekretær Radi Pedersen. Forrest fra venstre chefgreenkeeper Jens Bjerregaard og baneudvalgsformand Kim Albæk.

Tekst og billede: Carsten Thomasen