Da Hals var på besøg hos Herredagen i Sæby torsdag den 22. august måtte de tage hjem uden pokalen – den vandt Sæbys herrer nemlig retten til det næste år

Flot kæmpet