Kære medlemmer

Hermed følger Indkaldelse til Generalforsamling 2022 torsdag d. 17. marts kl. 19:00 i Sæby Golfklub.

INDKALDELSE TIL GENERALFORSAMLING

DAGSORDEN IFLG. VEDTÆGTERNE

1. Valg af dirigent.
2. Beretning om klubbens virksomhed i det forløbne år.
3. Fremlæggelse og godkendelse af regnskab.
4. Fastlæggelse af medlemskontingenter.
5. Forslagsbehandling – Forslag til vedtægtsændringer fra bestyrelsen, herunder tillægsforslag vedr. online generalforsamling.
7. Valg af bestyrelse og suppleanter for denne iflg. §11.
8. Valg af 2 revisorer.
9. Eventuelt.
På valg til bestyrelsen er Kim Albæk & Mette Fabricius. Villige til genvalg.

AD. 2 – BERETNING 2021

AD. 5 – FORSLAG – VEDTÆGTER

Bestyrelsen