Kære medlemmer

Som bekendt har det ikke været muligt at afvikle den ordinære generalforsamling på grund af COVID-19 og de forsamlingsrestriktioner, der er fulgt med i kølvandet. Det er nu 4. gang vi fastsætter en dato, og nu håber vi at det kan lykkes – da det øvrige 3 forsøg er blevet forhindret ift. restriktioner oppefra.

Vi kan stadigvæk ikke afvikle generalforsamlingen i klubhuset; men vi har indgået en aftale med Sæby Spektrum, der betyder, at vi kan afvikle generalforsamlingen i deres cafeteria.

Vi indkalder derfor nu til generalforsamling vil blive afholdt tirsdag, den 12. januar 2020 kl. 19.00.

For at sikre, at vi overholder de gældende forsamlingsregler, er det et krav, at tilmelding skal foregå via Golfbox.
(I skal lige være obs på, at I selvfølgelig skal klikke videre til år 2021 når I er ved klubturneringer)

Generalforsamling 2020

Ordinær generalforsamling afholdes tirsdag den 12. januar 2021
kl. 19.00 i cafeteriaet, Sæby Spektrum, Sæbygaardvej, 9300  Sæby.

 

Dagsorden iflg. vedtægterne:

 

  1. Valg af dirigent
  2. Beretning om klubbens virksomhed i det forløbne år
  3. Fremlæggelse og godkendelse af regnskab
  4. Fastlæggelse af medlemskontingenter
  5. Ingen modtagne forslag
  6. Valg af bestyrelse samt suppleanter for denne iflg. § 11
  7. Valg af 2 revisorer
  8. Eventuelt

 

 

På valg til bestyrelse er Jørn Sivertsen, Kim Bæk & Else Steen.
Kim & Else genopstiller.

 

Bestyrelsen