Kære medlemmer

Hermed følger Indkaldelse til Generalforsamling 2024 torsdag d. 21. marts kl. 19:00 i Sæby Golfklub.

INDKALDELSE TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING

DAGSORDEN IFLG. VEDTÆGTERNE

1. Valg af dirigent.
2. Beretning om klubbens virksomhed i det forløbne år.
3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse.
4. Fastlæggelse af budget for indeværende år og fastlæggelse af medlemsgrupper og medlemskontingenter.
5. Indkomne forslag fra bestyrelse eller medlemmer.
7. Valg af bestyrelsesmedlemmer (og evt. suppleanter).
8. Valg af to revisorer.
9. Eventuelt.
På valg til bestyrelsen er Ole Hartmann, Flemming Sørensen & Ole Rysholt. Villige til genvalg.

AD. 2 – BERETNING 2023

AD. 3 – fremsendes så hurtigt som muligt.

AD. 5 – FORSLAG 

Alle dokumenter åbnes i PDF. Du kan også se dem på hjemmesiden og i klubhuset.

Bestyrelsen