Indtil videre er alle skraldespande/affaldsbeholdere på banen taget ud af funktion pga. Covid19-hensyn. Det er derfor ikke tilladt at benytte affaldsbeholderne på banen. Vi beder venligst alle overholde dette – alternativet er at vi må fjerne dem fra banen, og vi vil så gerne bruge kræfterne på banepleje i stedet.

TAK fordi du tager dit affald med hjem igen.