Ved generalforsamlingen 8. juni 2021

Udnævnes

Lynge Lindgren

Til Æresmedlem af Sæby Golfklub

Lynge Lindgren kan vi alle takke for at Sæby Golfklub er præcis som den er:

Han har i 30 år knoklet med alt fra baneudvalg og –arbejde, til bestyrelsesposter, etablering og udvidelser, lagt strategiske planer og taget fat i det grove arbejde for slet ikke at tale om sportslige præstationer inden for både Danmarksturneringen og Regionsgolf, samt et utal af andre områder, som vi aldrig ville blive færdige med at fortælle om.

Lynges frivillige timer i Sæby Golfklub tæller mere end hvad man kunne forvente i et lønnet årsværk, og der findes næppe et medlem i klubben der ikke kender hans navn og indsats.

Han er den, der egenhændigt tager initiativ når gulvet i caféen trænger til en reparation, når greenkeeperne skal have tyndet ud blandt træerne på banen, når der skal bygges nye faciliteter såvel indendørs som udendørs – eksempelvis i form af restaurationslokaler og overdækket range-skur, som er en håndværksmester værdig.

Vi håber; at Lynge også efter udnævnelsen vil bidrage med både sin store viden og utrættelige indsats i Sæby Golfklub i årene der kommer.

Vi nærer al respekt og ydmyghed for alle ildsjæle, som er så enestående og stærk en værdi for foreningslivet og golfsporten generelt.

I vores optik, så er Lynge ikke blot en ildsjæl, men helt historisk ildsjælen, der gjorde det hele muligt. Det skylder vi ham al mulig tak og ros for, og det er derfor vores store glæde at udnævne ham til Æresmedlem nr. 2 i Sæby Golfklub