En kæmpe bøn fra greenkeeperne efter under et døgn med 33m regn – vær MEGET opmærksom på især nedslagsmærker i øjeblikket. Greens bliver uundgåeligt meget bløde pga nedbørsmængderne, og som I tydeligt kan se på billederne kan selv lette fodaftryk ses tydeligt derude
(Her affotograferet på hul 7)