Vi har fået ny course rating og slope for banen efter gennemgang i sensommeren 2020.
Se ændringen her i billedet – eller på Golfbox.
Ændringen er allerede registreret, så næste gang du printer et scorekort har du den helt konkrete betydning for dig og dit handicap.