Åbent bestyrelsesmøde: 

Mødet indledtes med 30 minutter, hvor alle medlemmer var inviteret til at deltage. 2 mødte op til god dialog med bestyrelsen.

 

Økonomi:
Når vi samlet tæller kontingent, greenfee og tilskud mangler vi for resten af året kr. 140.000 for at nå i mål med det samlede budget for indtægter i 2020.
Greenfee i september måned ser positivt ud, og historikken fra de seneste år giver ikke anledning til andet end at tro på vi når budgettallene.
På udgiftssiden har vi både investeringer og besparelser, og det ser netop nu rimeligt ud.

 

Golfbiler
Vores golfbiler halter på batterierne, og vi oplever køreproblemer i forbindelse med udlejning. Dette skal vi have løst. Golfbilerne er desuden udlejet mere end tidligere, hvilket gør vi nu har indhentet udlejningen for 2019, hvilket er imponerende når man tager i betragtning vi i 2 måneder ikke måtte udleje pga. Covid19 hensyntagen.
Vi arbejder på en løbende udskiftning af vognparken over en årrække og sætter igen i efteråret 2020 gang i projekt omkring Momskompensationsordningen. Vi deltog i 2019 med 153 vidunderlige gavegivere blandt alle Jer, og afventer fortsat opgørelsen fra Skat. Når denne er i hus vil vi igangsætte selvsamme projekt for 2020, og købe endnu en ny golfbil for summen.

Driving Range
Det er et kæmpe problem at så mange bolde slåes i læbælterne på driving range. Vi har brug for medlemmernes og gæsternes hjælp til at forsøge undgå dette så vidt muligt.
Vi vil også være yderst taknemmelige for hjælp til indsamling heraf.

 

Sponsorer
Vores sponsorer roser vores netværk, og vi har lagt et skarpt program for efteråret med faglige og sociale møder.
Pt. har 13 sponsorer allerede nu fornyet deres aftaler i 2021.

Generalforsamling
Vi har hidtil ikke haft mulighed for at kunne afholde generalforsamling, men restriktionerne er nu lempet. Vi vil dog fortsat sørge for god afstand og at følge alle anbefalinger. Der indkaldes og afholdes generalforsamling tirsdag den 29. september 2020 kl. 19.00.
Nærmere information følger snarest.