Kære medlemmer!

Orientering fra bestyrelsen – efter møde 21. januar


Økonomi:
Regnskab 2020: Efter et udfordrende år plaget af Covid19-restriktioner lykke det os at komme i mål med et næsten 0-resultat. Pt. forventes et underskud på 10.000 kr. 

Budget 2021: Da vi ikke har kunne holdt generalforsamling i 2020, har vi ikke haft mulighed for at få godkendt kontingentforhøjelser for 2021 (i gennemsnit ca. kr. 250,-). Dette medvirker en manglende indtægt på ca. 92.000 kr.. Herudover har vi flere udmeldinger og et mindre tilskud på 100.000 fra Frederikshavn Kommune, der pt. gør at vi har et udfordrende arbejde med budget for 2021. Vi har ansøgt Corona-hjælpepulje om bidrag. 

Investeringer:
Der skal ny etablering/udgave af vores Probox-terminal, da den fra 2014 ikke har mulighed for MobilePay eller dankort på mobilen. 

Vores pumpe til vandingsanlægget er eksploderet, og der er anskaffet en ny ultimo 2020. Kyndige fagfolk forsøger om den gamle er renoverbar, og kan anvendes som reserve. 

Milljø:
DGU har i samarbejde med Miljøstyrelsen indført strengere krav til sprøjtemidler på de danske golfklubber. Samtidig udfordres vi af at Dollar Spot og lign. spredes.
Dette giver øget behov for hyppigere klipning (mandetimer)

Personale/café:
Som i alle ved, så har vores cafe-forpagter opsagt sin aftale med Sæby Golfklub med ophør inden den kommende sæson. Vi har slået forpagtningen op, men vi må konstatere at det i disse Corona-tider er vanskeligt for en ny forpagter at stille en forretning op, og derfor har vi besluttet at vi i første omgang for indeværende sæson vil drive cafeen i klub-regi. Vi arbejder lige nu med en model for hvordan det kan se ud, og vi vil senere informere jer herom. Da mange af jer spørger ind til cafeen, synes vi dog at vi skylder jer en lille opdatering på vores planer. Vi håber på jeres opbakning hertil!

 

Stillingsopslag til sekretariatet er udarbejdet og bliver slået op i indeværende uge.


Sæsonstart:
Greenkeepere og bestyrelsen er fuldt opmærksomme på, at banen skal åbnes fuldt op så snart vejr og vind tillader det.
Åbningsturneringen afholdes som normalt den 10. april 2021 (naturligvis hvis Covid19-restriktionerne tillader det)

 

Generalforsamling 2020 og 2021 afholdes begge 2 den 16. marts 2021.