Så er der kommet rullegræs. Keeperne og deres hjælpere er lige nu i gang med at lægge det på hul 15. Det pynter virkelig meget!!! Sejt gået!
!!! Det nyanlagte græs må ikke betrædes, der stilles fiskestang til at få fat i ens bold.
Husk vores midlertidige lokalregler – vi skal passe på vores bane (findes under status banen og i klubhuset).

Midlertidige lokalregel

På grund af reparation omkring åen og bunkere som bliver slettet m.m., er arealer i det generelle område, som kun er dækket af jord, at betragte som areal under reparation med spilleforbud. Hvis en spillers bold ligger i arealet, eller hvis det er til gene for spillerens stance, eller området for hans tilsigtede sving, skal der tages lempelse. Nærmeste lempelse (i køllelængde) og ikke nærmere hullet. Desuden er der et større areal med jord til venstre for green 5 og foran green 15, hvor der er droppezoner. Her bruges den droppezone som er nærmest bolden, selv om det skulle være nærmere hullet.

Midlertidige lokalregel (E-3)

Når en spillers bold ligger i en del af det generelle område, klippet til fairwayhøjde eller lavere, må spilleren tage lempelse uden straf én gang, ved at placere en bold i et lempelsesområde der: har et referencepunkt ved boldens oprindelige sted, er på størrelse med et scorekort og i det generelle område, ikke nærmere hullet. Bolden må renses.