Vi åbner Sæby golfklubs bane for spil, for klubbens egne medlemmer, fra torsdag d. 2. april 2020 med en række restriktioner.

 

Der åbnes for fuld bane, og der må anvendes køretøjer. Det kan i GolfBox kun bookes max 2-bolde og hvert medlem må kun være på én reservation ad gangen.

 

Vi lægger os op ad DGU´s vejledning, med små ændringer hvor vi mener lokale forhold gør sig gældende.

 

Anbefalinger til spil på banen

 Spil foregår enkeltvis eller i to-bolde. Afstand på mindst ti minutter mellem bolde.

 Der må kun startes fra Hul 1, for at undgå kollisioner

 Spil på banen foregår blandt spillere fra samme husstand eller med en fast spillemakker

 Ankomst til golfbanen sker tidligst ti minutter før reserveret starttid og spillerne kører hjem umiddelbart efter afsluttet spil

 Hulkopperne hæves eller ændres, så bolden let kan samles op.

 Flaget forbliver i hullet, men må ikke berøres

 Banemateriel må ikke anvendes (f.eks. river, boldvaskere og trolleys)

 Vandhaner på banen lukkes

 Affaldsspande og lignende er ikke i brug

 Det er kun klubbens egne medlemmer, som må spille på banen

 Klubber opfordres til at iagttage spillernes adfærd på banen og om nødvendigt lukke banen, hvis anbefalinger til sikkert spil ikke bliver overholdt

 

Andre praktiske anbefalinger

 Klubhus og indendørs faciliteter holdes lukket. Hold anbefalet afstand i bag rum – min. 2 meter.

 Alle træningsfaciliteter holdes lukket

 Alle toiletfaciliteter holdes lukket, og vaskepladser må ikke anvendes.

 Benyttelse af borde og bænke omkring klubhusområdet forhindres – Det er ikke tilladt at opholde sig på terrasserne.

 Brug udelukkende elektronisk booking uden bekræftelse

 

Anbefalinger til den enkelte golfspiller

 Er du syg eller har symptomer, så bliv hjemme

 Hold den anbefalede afstand til golfklubbens ansatte/frivillige og efterlev deres anvisninger

 Ankomst til golfbanen sker tidligst 10 minutter før starttid og spillerne kører hjem umiddelbart efter at runden er færdigspillet

 Hold minimum to meters afstand til andre golfspillere

 Sørg for, at der ikke opstår kø på golfbanen. Der bør ikke lukkes igennem. Falder en bold bagud, skal spillerne samle bolden op og følge op, så de er i tempo med de andre bolde

 Undgå fysisk kontakt med andre golfspillere og deres bolde/golfudstyr/scorekort. Lad være med at give hånd eller kramme før og efter runden.

 Undgå at berøre flagstangen

 Følg sundhedsmyndighedernes generelle anbefalinger ift. at minimere smittespredning

 

Vi opfordrer på det kraftigste klubbens medlemmer til at efterleve ovenstående, det er bestyrelsens ønske at give medlemmerne den i situationen bedste mulighed for at spille golf, men ønsker ikke at bringe sikkerhed i fare.

 

Som det blev fremhæver af statsministeren, kan vi kun begynde at åbne for diverse funktioner i samfundet, hvis vi alle fortsat overholder de givne restriktioner, så smitten kan holdes i ave.

 

På bestyrelsens vegne

Flemming Sørensen