I dag: 27. juni er det 30 år siden klubben blev stiftet.

Driving range åbner samme år 16.-17. september.
7. september 1991 åbner de første 9 huller
18. maj 1992 åbner de sidste 9 huller

Historien kort fortalt:
I midten af 1980’erne var der nogle mennesker i Sæby, som begyndte at interessere sig for det, som de fleste dengang opfattede som et lidt mærkeligt spil, som mest var for det finere selskab. Men golfspillet var begyndt på det, der skulle blive en rivende udvikling, det var blevet folkeligt, og klubberne skød op rundt omkring.
Brønderslev Golfklub var en realitet allerede i 1971, som klub nr. 32 i Danmark. Samme år var Hvide Klit startet som nr. 30, og Hjørring kom til i 1985 som nr. 59 (Sæby Golfklub kom til som nr. 71 – deraf klubnummeret)

En gruppe Sæbynitter, der var begyndt at spille i Brønderslev barslede med ønsket om at få en klub i Sæby. Der var trods alt langt til Brønderslev. Idéen blev plantet i Erhvervsrådet, der nedsatte en arbejdsgruppe med først borgmester Frede F. Nielsen senere sparekassedirektør Johs. Müller Jensen, som formand og erhvervschef Helge Wittrup som sekretær. Med i arbejdsgruppen var fabrikant Bent Andersen, Brynje, direktør Kurt Stenbro, ekviperingshandler Tage Rasmussen, advokat H.J. Katpain og revisor Poul Vorum.

Idéen blev i maj 1988 drøftet på et seminar for byrådsmedlemmer, erhvervsråd og forskellige interesseorganisationer. Med til idéen hørte et forslag om et tilhørende golfhotel. Gruppen opgav dog hurtigt idéen om hotellet og begyndte at søge efter egnet areal til en 18hullers golfbane.

Dansk Golfunion blev kontaktet, da man havde fundet et muligt egnet areal ved Skjolds forsøgsgård ved Langtved. DGU var positiv og sendte golfarkitekt Frederik Drejer til Sæby for at se på området og udarbejde en rapport – som dog aldrig kom. Så besluttede man at kontakte golfarkitekt Erik Schnack fra Aalborg, der havde tegnet bl.a. Brønderslev og Hjørrings golfbaner samt en lang række andre.

Området ved Langtved blev dog hurtigt opgivet, da det var alt for kuperet. Man kørte så omkring Sæbygård og Erik Schnack blev meget begejstret for arealet nordvest for Vandløsvej samt et lille område, som var fredsskov bag ved Sæbygaard og overfor nuværende driving range.

Idégruppen følte ikke, den kunne komme længere og inviterede derfor de interesserede golfspillere fra byen til et møde i Sparekassens lokaler. Til mødet var også Mogens Uhrskov fra Højrring, der fortalte om etableringen af golfbanen i Hjørring, hvor han havde været formand for etableringsudvalget. Han opfordrede de tilstedeværende til at danne en interessegruppe til dannelse af en golfklub i Sæby. En syvmands gruppe blev dannet; der blev indkaldt til stiftende generalforsamling den 27. juni 1989 i Maskinfabrikken Skjolds kantine.

På billedet ses hul 3-4 under etableringen af banen.

Har du lyst til at læse endnu mere om klubbens historie kan du hente en trykt udgave af klubbladet i sekretariatets åbningstider.