Udviklingsplan for Sæby Golfklub:

I samarbejde med banekonsulent Thomas Jepsen fra DGU/baneudvalg/pro Jakob Borregaard/bestyrelsen/ Golfsporet er der udarbejdet en fremtidig banestrategi for Sæby Golfklubs bane.

Udviklingen af golfbanen skal kombinere en forbedring af layout samtidig med at vi løser problemer som vand i bunkers, tørkeskader, ringe dræning og generelt besværlige og dyre plejerutiner. Denne plan er udarbejdet med fokus på arbejdsprocessen i anlægsfacen, samt den daglige og fremtidige pleje af arealerne.

Tankerne bag de enkelte projekter er et kompromis mellem det ønskede resultat og økonomien bag anlægsarbejdet. Intet på denne plan er lagt tilfældigt. Der er taget højde for selve arbejdsprocessen i alt anlægsarbejdet, så dette giver den størst mulige effekt for de mindst mulige omkostninger.

Sammenlagt vil de mange ændringer og forbedringer udmønte sig i en mere effektiv banepleje hvor spilleoverfladen oftere vil være af højere kvalitet. En bane, der forbedres for den største handicapgruppe af spillere.

Dette vil være en længerevarende proces, som forhåbentlig vil kunne være afsluttet indenfor en 5-7årig periode.

 

Beskrivelse af baneændringer:
Teesteder:       Planen for teesteder på hul 2-3-4-7-8-9-12-15-16 er, at de skal hæves og gøres en smule
større, så det giver flere muligheder for placering af teestedsklodser. Derudover bedre
udsyn til landingsområde samt mere jævne teesteder.
Betingelsen for at disse ændringer kan gennemføres, er et samarbejde med kommunen, hvor
der skal afrettes brinker på hele å-strækningen på banen – den jord der bliver tilovers vil
blive brugt til teestedsrenovering, da vi økonomisk ikke har mulighed for at indkøbe denne
mængde jord. Et projekt, der lige nu er i gang ved Frederikshavn kommune og som
– forhåbentlig går igennem allerede i år.

Fairways:          Fairway-klippelinjerne bliver ændret, og der vil hvert år blive udtaget nogle fairways, som vil
blive eftersået og dresset. Så græs dækket bliver mere ensartet.

Semirough/
Rough:               Målsætningen er, at definere hullets afgrænsninger og dirigere spilleretningen. Den dybe
rough skal være fremtrædende, dog i så tynd en udgave, som det er muligt eftersom vi har
mange forskellige sammensætninger af jord (væksten er dermed meget forskellig).

Bunkers:           Bunkers med kryds i vil blive slettet og erstattet med evt. run-offs/beplantning/mounts.
Enkelte bunkers vil blive reduceret og ændret i design/størrelse.

Forgreens:       Forgreens vil blive udvidet i klippeområdet, og for at mere æstetisk og ensartet kvalitet på
overfladen. Forgreens vil også være den klippehøjde, som run-offs vil få.

Greens:             Greens vil hvert år blive eftersået og der vil blive ekstra fokus på mere dressning med sand.

Træer og beplantning er markeret i de gule markeringer, hvor vi vil beholde eksisterende
områder. Der vil yderligere blive plantet træer på strategiske gode placeringer ift. spillet.
Der vil blive fældet og tyndet ud omkring greens og teesteder, for at give mere lys og luft til græsset. Beplantning og beskæring fjernes på skranter og banker, for at fremhæve landskabet linjer.
Invasive arter fjernes på hele området, som led i en fortsat bæredygtig udvikling af banen i forbindelse med fældning af træer.

Vandings-
anlæg:               Sprinklere på teesteder flyttes udenfor, så de vander mere optimalt på teesteder og ikke på
stier. Sprinklerkapaciteten omkring greens skal optimeres med ekstra sprinklere for at øge og
optimere vandingen på forgreensområder.
Sprinklere i fairways er et ønske på sigt, men er en meget dyr investering, så den er desværre
nok langt ude i fremtiden. Eksempelvis vil en rigtig fairway-vanding på hul 10 koster ca. kr.
100.000

Stier:                  Der etableret et stisystem, som muliggør dirigering af spillerens trafik rundt i anlægget.
Nuværende stier rettes af og andre fjernes og laves til græs. Stierne skal have en bredde,
som muliggør kørsel med golfbiler.

Banetilbehør:                              Markeringer/bænke/skraldespande/skilte osv. skal fremadrettet ændres til
vedligeholdelsesfrie materialer

Sort linje:           Ideallinjen for dame-spilleren

Rød linje:           Ideallinjen for herre-spilleren

Gul linje:            Ideallinjen for scratch-spilleren

 

Udviklingsplanen vil give Sæby Golfklubs bane et løft hen mod at være mere tidssvarende for golfspilleren og de økonomiske rammer, som der er mulighed for her i klubben. Med det i mente ser vi frem imod en positiv og gennemarbejdet fremtid for Sæby Golfklubs bane.

Måtte I have yderligere spørgsmål til udviklingsplanen er I naturligvis velkomne til at kontakte os.

På vegne af Sæby Golfklubs bestyrelse, udvalg og personale