Banestatus:
Fra torsdag den 26. november er vi desværre nødt til at overgå til vinterbane pga. den megen nedbør der er faldet. Dette har gjort at banen ikke er farbar alle steder.

Der bliver åbnet for 9hullers vinterbane. Der vil være skilte på vinterteestederne til hullet. Se oversigten over vinterbanen HER:

Følg venligst snore og henvisningsskilte, så vi begrænser slid og skader på banen.
Bunkers er at betragte som waste-area.
Vintergreens og vintergreens.

Der vil fortsat ikke være åbent for køretøjer, men følg opdatering på hjemmesiden.

Banetoilettet vil være lukket for sæsonen. Det skrald I har med ude, bedes I tage med ind igen (container ved maskinhuset) – skraldespandene er fjernet fra banen for at blive malet.

Handicapregulering ophører.
HUSK at der SKAL lægges op på samtlige klippede arealer

Par3-banen er åben og spilles som normalt.