Efter 11 år i Sæby Golfklub har den nuværende forpagter efter eget ønske valgt at udtræde af aftalen. Dermed er 31.12.19 sidste dag i den nuværende Sæby Golf Café, der siden 2008 har været ejet og drevet af den nuværende forpagter.
Golfklubben skal derfor på udkig efter en ny ildsjæl til lokalerne i klubhuset ret ved Sæbygaard, hvor de. ca. 800 lokale medlemmer og årligt ca. 4500 gæster har sin gang.

Bestyrelsen har derfor håb om at interesserede parter vil henvende sig til golfklubbens sekretariat v/Inge Thomsen på tlf. 98 46 76 77 eller mail: saeby@golf-klub.dk og høre nærmere. Der vil i første omgang ikke blive opslået ønsker og krav til ansøgere, men en opfordring om, at alle interesserede er velkomne til at sende en beskrivelse af deres idéforslag med beskrivelse og visioner, vedlagt CV og budget for driften.
Henvendelser vurderes løbende og skal være modtaget senest 8. januar 2020.